មន្រ្តីឥណទាន (50នាក់)គ្រប់សាខា

September 26, 2019
Company : CHAMROEUN Microfinance
Type :
Category : No Categories
មន្រ្តីឥណទាន (50នាក់)គ្រប់សាខា

Job Information

 • Career Level :
 • Term : Full-Time
 • Numer of Experience (Year) : No
 • Location :
 • Hiring (Person) :
 • Industry : Others
 • Salary :
 • Qualification : Others
 • Sex : Male
 • Age :
 • Public Date : 20 September, 2019
 • Close Date : 30 October, 2019
 • Maritals :
Career Level Term Full-Time
Numer of Experience (Year) No Location
Hiring (Person) Industry Others
Salary Negotiable Qualification Others
Sex Male Language
Age Public Date 20 September, 2019
Close Date 30 October, 2019 Maritals

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

– ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានចម្រើន ដើម្បីទាក់ទាញដៃគូសក្តានុពលទៅតាមតំបន់គោលដៅ
– វាយតម្លៃដៃគូ និងទ្រព្យធានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
– សម្របសម្រួលដំណើរការនៃការបញ្ចេញឥណទាន
– ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាគុណភាពឥណទានក្រោយពេលផ្តល់កម្ចីដល់ដៃគូសម្របសម្រួលការងារដទៃទៀតតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ក្នុងក្របខណ្ឌគ្រឹះស្ថានចម្រើន

Job Requirement

– ត្រូវមានចំណេះដឹងទូទៅយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ និងមានអទិភាពសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់ជំនាញ
– មានចំណេះដឹងដូចជា៖ លេខនព្វន្ត និងការកត់ត្រាឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ ភាសាអង់គ្លេស ដែលអាចអានស្តាប់ និងសរសេរបានខ្លះៗ
– មានប្រវត្តិ និងអត្តចរិតល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ មានសុជីវធម៌ល្អ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារជាមួយប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍
– មានប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ ចូលចិត្តធ្វើការងារជាក្រុម ជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះការងារចេះបើកបរម៉ូតូយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ

How to Apply

[email protected]
-070 960 666

Contact Information

Phone : 070 960 666
Email : [email protected]
Website : www.chamroeun.com/Carrer
Address : #425, St.271, Sangkat Tuol Tumpung Ti2, Khan Chamkar Mon, Phnom Peng, Cambodia

Apply for this Job

 • POLYGON
 • EBARA
 • SRI
 • TOZEN
 • ITAP
 • SGE
 • ASADA