មន្រ្តីឥណទាន(Loan Officer)

July 2, 2019
Company : CHAMROEUN Microfinance
Type : Company
Category : No Categories
មន្រ្តីឥណទាន(Loan Officer)

Job Information

 • Career Level :
 • Term : Full-Time
 • Numer of Experience (Year) : No
 • Location :
 • Hiring (Person) : 20
 • Industry : Automotive Vehicle
 • Salary :
 • Qualification :
 • Sex : Male
 • Age :
 • Public Date : 1 July, 2019
 • Close Date : 31 September, 2019
 • Maritals : Married/Signle
Career Level Term Full-Time
Numer of Experience (Year) No Location
Hiring (Person) 20 Industry Automotive Vehicle
Salary Negotiable Qualification
Sex Male Language Khmer
Age Public Date 1 July, 2019
Close Date 31 September, 2019 Maritals Married/Signle

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

– ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានចម្រើន ដើម្បីទាក់ទាញដៃគូសក្តានុពលទៅតាមតំបន់គោលដៅ
– វាយតម្លៃដៃគូ និងទ្រព្យធានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
– សម្របសម្រួលដំណើរការនៃការបញ្ចេញឥណទាន
– ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាគុណភាពឥណទានក្រោយពេលផ្តល់កម្ចីដល់ដៃគូសម្របសម្រួលការងារដទៃទៀតតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ក្នុងក្របខណ្ឌគ្រឹះស្ថានចម្រើន

Job Requirement

– ត្រូវមានចំណេះដឹងទូទៅយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ និងមានអទិភាពសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់ជំនាញ
– មានចំណេះដឹងដូចជា៖ លេខនព្វន្ត និងការកត់ត្រាឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ ភាសាអង់គ្លេស ដែលអាចអានស្តាប់ និងសរសេរបានខ្លះៗ
– មានប្រវត្តិ និងអត្តចរិតល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ មានសុជីវធម៌ល្អ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារជាមួយប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍
– មានប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ ចូលចិត្តធ្វើការងារជាក្រុម ជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះការងារចេះបើកបរម៉ូតូយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ

How to Apply

សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖
[email protected][email protected], Recruitement Online ៖ http://www.chamroeun.com/Carrer
-ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទ៖070 960 666.
អរគុណ.

Contact Information

Phone : 070 960 666
Email : [email protected]
Website : www.chamroeun.com/Carrer
Address : #425, St.271, Sangkat Tuol Tumpung Ti2, Khan Chamkar Mon, Phnom Peng, Cambodia

Apply for this Job

 • POLYGON
 • EBARA
 • SRI
 • TOZEN
 • ITAP
 • ASADA
 • Aichi Tokei Denki
 • SGE